การฝึกอบรม เรื่อง วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี (30 ส.ค.2557)

รายละเอียด: IMG_1009
 

More screenshots: